Adlar və Mənaların axtar

Məlahət adının - mənası, mənşəyi, çinsi

Oxşar Adlar
Məşədi 53KişiMətanət 261QadınMəsumə 138QadınMərziyə 254QadınMəryəm 184QadınMərifət 61QadınMərdan 78KişiMənsur 71KişiMəmməd 171KişiMəlik 53KişiMəlahət 255QadınMəhsəti 111QadınMəhərrəm 207KişiMəhəmməd 697KişiMəhbubə 125Qadın