Adlar və Mənaların axtar

Məhbubə adının - mənası, mənşəyi, çinsi

Oxşar Adlar
Məşədi 59KişiMətanət 267QadınMəsumə 147QadınMərziyə 263QadınMəryəm 192QadınMərifət 66QadınMərdan 85KişiMənsur 74KişiMəmməd 179KişiMəlik 57KişiMəlahət 267QadınMəhsəti 119QadınMəhərrəm 221KişiMəhəmməd 707KişiMəhbubə 148Qadın