Adlar və Mənaların axtar

Qılman adının - mənası, mənşəyi, çinsi

Oxşar Adlar
Qızqayıt 217QadınQılman 86Kişi