Adlar və Mənaların axtar

Mərifət adının - mənası, mənşəyi, çinsi

Oxşar Adlar
Məşədi 53KişiMətanət 261QadınMəsumə 137QadınMərziyə 254QadınMəryəm 183QadınMərifət 61QadınMərdan 78KişiMənsur 71KişiMəmməd 168KişiMəlik 53KişiMəlahət 254QadınMəhsəti 110QadınMəhərrəm 206KişiMəhəmməd 696KişiMəhbubə 125Qadın