Adlar və Mənaların axtar

Abaxan adının - mənası, mənşəyi, çinsi

Oxşar Adlar
Abay 56KişiAbasmirzə, Abbasmirzə 42KişiAbasqulu, Abbasqulu 50KişiAbasət, Abisət, Absət 90KişiAbasalı, Abasəli, Abbasalı, Abbasəli 69KişiAbasağa, Abbasağa 32KişiAbas, Abbas 36KişiAbaqa 48KişiAbakar, Abakər, Abaçı 51KişiAbaxan 54KişiAba 44Bilimir