Adlar və Mənaların axtar

Mərdan adının - mənası, mənşəyi, çinsi

Oxşar Adlar
Məşədi 59KişiMətanət 268QadınMəsumə 147QadınMərziyə 263QadınMəryəm 192QadınMərifət 66QadınMərdan 86KişiMənsur 74KişiMəmməd 179KişiMəlik 58KişiMəlahət 267QadınMəhsəti 119QadınMəhərrəm 221KişiMəhəmməd 708KişiMəhbubə 150Qadın