Adlar və Mənaların axtar

Ağabala, Ağbala adının - mənası, mənşəyi, çinsi

Oxşar Adlar
Ağaəziz 40KişiAğaəmi, Ağami, Ağəmi 29KişiAğaəli, Ağəli, Ağalı, Ağali 296KişiAğadədə 54KişiAğaddin, Ağaəddin, Ağəddin 75KişiAğadayı 62KişiAğadadaş, Ağaqardaş 60KişiAğacəfər 51KişiAğacan 92KişiAğcamal 48KişiAğacabbar 52KişiAğabuta 47KişiAğabəy 96KişiAğabəşir 56KişiAğabala, Ağbala 122Kişi