Adlar və Mənaların axtar

Məcid adının - mənası, mənşəyi, çinsi

Oxşar Adlar
Məşədi 53KişiMətanət 261QadınMəsumə 137QadınMərziyə 254QadınMəryəm 184QadınMərifət 61QadınMərdan 78KişiMənsur 71KişiMəmməd 171KişiMəlik 53KişiMəlahət 254QadınMəhsəti 110QadınMəhərrəm 206KişiMəhəmməd 697KişiMəhbubə 125Qadın