Adlar və Mənaların axtar

Ağababa, Ağabba, Ağbaba adının - mənası, mənşəyi, çinsi

Oxşar Adlar
Ağaəziz 47KişiAğaəmi, Ağami, Ağəmi 34KişiAğaəli, Ağəli, Ağalı, Ağali 312KişiAğadədə 67KişiAğaddin, Ağaəddin, Ağəddin 81KişiAğadayı 68KişiAğadadaş, Ağaqardaş 67KişiAğacəfər 58KişiAğacan 96KişiAğcamal 58KişiAğacabbar 60KişiAğabuta 54KişiAğabəy 100KişiAğabəşir 66KişiAğabala, Ağbala 139Kişi